Kosten

Uurtarief 

Het uurtarief van Hoesenie Advocatuur is € 200 (ex. btw) voor particulieren en € 225 (ex. btw) voor ondernemers. Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en de kosten van uittreksels, worden apart aan u doorberekend.

Prijsafspraak

De mogelijkheid bestaat om een vast bedrag af te spreken voor de behandeling van uw zaak. Zo weet u vooraf direct hoe hoog de kosten voor de bijstand van de advocaat voor u in een bepaalde zaak zullen zijn en komt u niet voor verrassingen te staan.

Rechtsbijstandsverzekering 

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan het zijn dat uw verzekeraar de kosten van de advocaat voldoet. Het is in dit geval verstandig bij uw rechtsbijstandverzekering na te vragen of, en zo ja, tot welk bedrag, zij de bijstand van de advocaat vergoeden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand 

Indien u geen advocaat kunt betalen omdat uw inkomen laag is en u geen vermogen heeft, kan het zijn dat u voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komt. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de kosten van de advocaat. U betaalt de advocaat een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage die u aan de advocaat moet betalen. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand  kunt u nagaan of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Uiteraard kunt u met uw vragen hierover ook bij het kantoor terecht.